ژوئن 18, 2023

بگذار بازی کنم (1)

برای اینکه بتوان فعالیتی را بازی نامید باید دارای پنج ویژگی اساسی باشد؛اولین ویژگی این است که بازی دارای انگیزه های درونی است هدف ... ادامه مطلب