کودکان، افرادی منحصر به فرد هستند، انسان هایی که گرچه از نظر قد و قامت از بزرگسالان کوتاه ترند، اما به جرات از نظر آرزوها و توان، اگر زیاده نباشند، کم نیستند. دخترهایی که در مسیر زندگی شان با ما همراه و هم قدم می شوند، بیشتر از هر چیز دیگری، طعم تجربیات مختلف و امنیت عاطفی را می چشند، از چالش های مختلف عبور می کنند و با جعبه ابزاری آکنده از توانمندی های متنوع جسمی، هنری، درسی و هیجانی، پای در مسیر نوجوانی می گذارند.

درباره پردیس و اعضای گروه

سلاله به معنی نژاد و نسل و ریشه انسان، همان نسلی است که از دل نسل‌های قبلی بیرون می آید. سلاله یعنی حلقه ارتباط کودک و مادر. وقتی این دو دست به دست یکدیگر می دهند تا تجربه جدید و تازه ای را به کشف بنشانند. روایت می‌کنیم فقط برای اینکه بدانید چگونه دانه‌ای در دل خاک ریشه دواند، ساقه گرفت، جوانه زد و به خوشه نشست تا به درختی جوان تبدیل شود. وارد دنیای کودک شدن هنر می طلبد، مهارت و دانش می خواهد، عشق و راه دوستی را یافتن! از جمله عباراتی که برایمان حکم بی سخن داشت، حال خوب کودک است. آسمان به زمین می رسید هم در این عبارت، تغییری ایجاد نمی کرد. ما راه ساختن ثانیه‌های فرزندانمان را یافتیم! آموزش غیر مستقیم و بازی محور!

 
100معلمان کارشناس
10سال تجربه
10000کودک
1استان

آشنایی با کادر مجموعه

منابع انسانی سلاله، هسته ی اصلی این خانواده ی بزرگ است. معلم، مربی و مدیر در مجموعه ی سلاله، تسهیل گری است که مسیر یادگیری و توانمند شدن را برای کودکان، خانواده ها و نیروها فراهم می کند. از آنجا که آموزش های دانشگاهی در رشته های مرتبط، برای پرورش و توانمندسازی یک مربی و معلم کافی نیست و فرآیند صحیحی برای سنجش و ارزیابی دانشجویان در این رشته ها تاکنون وجود نداشته است؛ مجموعه ی سلاله، گزینش منابع انسانی خود را صرفاً محدود به فارغ التحصیلان رشته های مرتبط نکرده و آموزشهای خاص و منحصر به فرد خود را برای منابع انسانی مورد نیاز نیز اجرا می کند. ما معتقدیم معلمان و مربیان که در صف نخست مواجهه با کودکان هستند، باید از نیروهای جوان، خلاق، تلاشگر و باهمّت باشند و نیروهای میانسال و کهنه کار که دهه ها تجربه ی حرفه ای دارند؛ به عنوان مشاور و پشتیبان آنان باشند.

ملاحت آزاده

مریم احمدی

پریسا نوید ادهم

مینا علوی

ندا نصیرنژاد

زهرا روحانی نژاد

عسل ایمانی

فریبا سالاری

متین فائزی پور

حوریه اخوان

صفورا مجدآرا

فاطمه احمدی

مینا موسوی

پریسا صفایی

شمیم خانی

زری حسین پور

فرزانه ارجمندی

زینب کاظمی

حسنا صالحی

سحر افشان

مهسا قربانی

کوثر بهشتی

ریحانه هاشمی

علی اصغر میرزایی