یک روز شگفت انگیز در سلاله

روز شگفت انگیز آشنایی با فرهنگ ها
در آخرین روز حضور کودکان، یک اتفاق متفاوت و هیجان انگیز در انتظارمان بود.
دست در دست هم سوار هواپیما شدیم و دور دنیا سفر کردیم.
در کشور چین غذادخوردن با چپستیک را امتحان کردیم. سوار توک توک هندی شدیم، در آب های قطب ماهی گیری کردیم، در جنگل های آفریقا آتش روشن کردیم و در آخر سرود ملی کشورمان را زیر پرچم سه رنگ آن خواندیم.

روز شگفتانه - آشنایی با فرهنگ ملل
آشنایی با فرهنگ ملل در سلاله
آشنایی با لباس و فرهنگ کشورها
آشنایی با لباس و فرهنگ کشورها در سلاله

در کشور چین غذا خوردن با چپستیک را امتحان کردیم. سوار توک توک هندی شدیم، در آب های قطب ماهی گیری کردیم، در جنگل های آفریقا آتش روشن کردیم و در آخر سرود ملی کشورمان را زیر پرچم سه رنگ آن خواندیم و نقشه کشور و دریاهای شمال و جنوب ایران آشنا شدیم.

شگفتانه سلاله
آشنایی با نقشه ایران و فرهنگ ملل
یک روز شگفت انگیز- آخرین کلاس