پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس

در اين كتاب ۴۰ روش و اقدام بنيادين برای پرورش فرزندان شاد و دارای اعتماد به نفس به شكلی ملموس و عينی در اختيار شما قرار می‌گيرد. هر فصل عنوان جذاب و مناسبی دارد و در آن، ابتدا دانش و اطلاعات لازم در يک مورد خاص و مهم در حوزه فرزندپروري به شما منتقل می‌گردد و در ادامه، از طريق ذكر مثال‌های عينی و تمرين‌های واضح، به شما كمک می‌كند تا در مسير فرزندپروری موفق، گامی مفيد و اساسی برداريد و با اين كار هم به خوشبختی فرزندتان كمك كنيد و هم به سمت رضايت بيش‌تر از پدر يا مادر بودن خود، پيش برويد. بی شك مطالعه اين كتاب می‌تواند در خصوص فرزندپروری شما، تحول اساسی ايجاد كند و به جد، شما را به سمت ايفای نقش يک پدر يا مادر خوب و پرورش‌دهنده خوبی‌ها، سوق دهد.