کتاب مدیریت خشم

مدیریت خشم

کتاب مدیریت خشم ویژه متخصصین نوشته پاتریک ام ریبی و میشل اس شاپ شایر و ترجمه لیلا امیرپور و خدیجه علوی است.

برای همه ما حتما زمان هایی پیش آمده که از فرزندمان عصبانی و خشمگین شدیم.
سرش فریاد کشیدیم یا تنبیه اش کردیم.. اما چندین ساعت بعد پشیمان شدیم که چرا کنترل خودمان را از دست دادیم و نتوانستیم خشم خود را مدیریت کنیم…در این مجموعه از کتاب های صوتی باهم یاد می‌گیریم که چطور خشم خود را مدیریت کنیم تا خود و فرزندمان در محیط و ارتباط سالم تری با هم زندگی کنیم.