آب پاشونک

در ایران باستان به بهانه‌ی شروع تابستان، جشنی برپا می‌شد تا به این وسیله از نعماتی که خداوند در اختیار ما قرار داده، شکرگزاری کنیم.
جشن آب پاشونک با فرارسیدن فصل گرما و کم شدن باران، یکی از مراسم‌های آئینی ایران است.
در اصل این مراسم، نشان‌دهنده شروع فصلی جدید از چهار فصل یک سال می‌باشد.
ما هم از این فرصت بهره برده و کودکانمان در روزهای آغازین تابستان به آب‌بازی کنار یکدیگر  پرداختند و صدای خنده‌های‌شان، گرما بخش این خانه شد.

آب پاشونک
آب بازی کودکان
آب بازی در مهدکودک و پیش دبستانی