اخبار ما

کادو دادن به مادران سلاله

روز مادر!

کلیک کنید

کیک جشن مداد در سلاله

جشن مداد

کلیک کنید

شب چله برای کودکان

شب یلدا

کلیک کنید

کارگاه پدر و کودک در سلاله

کارگاه پدر و کودک

کلیک کنید

سنجش سلامت گوش

سنجش سلامت کودکان

کلیک کنید

اردو به باغ کتاب برای کودکان

اردو به باغ کتاب

کلیک کنید

آشنایی کودکان با کتاب ها

روز کتاب و کتابخوانی

کلیک کنید

آشنایی کودکان با فصل پاییز

پیمایش پاییزی

کلیک کنید

کارگاه تربیت جنسی کودک در پردیس سلاله

کارگاه تربیت جنسی

کلیک کنید

اولین اردو مادروکودک

اولین اردو مادر و کودک

کلیک کنید

بوی ماه مهر

بوی ماه مهر

کلیک کنید

سال تحصیلی جدید

پیش به سوی مدرسه

کلیک کنید

یک روز با مادر - پردیس سلاله

یک روز با مادر!

کلیک کنید

بازی با پدر

بازی با پدر

کلیک کنید

مادر و کودک در سلاله

مادران در پردیس سلاله

کلیک کنید

کاراته کودکان

کلاس های تابستانی

کلیک کنید

آشنایی با نقشه ایران و فرهنگ ملل

یک روز شگفت انگیز (آشنایی با فرهنگ ها)

کلیک کنید

آزمون جامع مربیان سلاله

آزمون جامع مربیان

کلیک کنید

تحولات کودکی

دانش افزایی والدین

کلیک کنید

جلسه با والدین- نقشه راه سلاله

نقشه راه!

کلیک کنید

جشن محصول پیش دبستانی

جشن محصول سلاله

کلیک کنید

روز معلم

کلیک کنید

مانور زلزله

کلیک کنید

تعامل در پخت نذری

نذر مهربانی

کلیک کنید

حیاط بهاری سلاله

سال نو، حیاط نو

کلیک کنید

photo_1401-12-26 4.37.54 AM

جشن عید

کلیک کنید