اردوها

کودک از بدو تولد با حضور و همراهی خانواده در بستری امر به کشف فردیت و ارتباط این فردیت با اعضای خانواده خود میپردازد. با طی کردن مراحل رشدی، نیاز به کشف دنیای پیرامون افزایش می یابد. سفر به محیط بیرون از خانه و آشنایی و ارتباط با افراد مختلف، تجربه‌ای را به ارمغان می‌آورد که پویایی را به شخصیت کودک می دهد و باعث می شود با تجربه نشاط به صورت جامع به دنبال خود یادگیرندگی برای افزایش توانمندی های خود بگردد. آموزش کودک، که خود را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر شرایط پیرامون ببیند و با چشیدن طعم تاثیر، بر روی چالش های جدید جهت رشد خود، کسب اعتماد به نفس کودک و تاب‌آوری آغوش باز کند.

اهداف اردوها

“پذیرش سختی صعود برای یک کوهنورد باعث رشد، بالندگی و شادی است.”
تاب آوری، سلامت جسم و روان، نشاط، خودیادگیرندگی، توانمندی، جامعه نگری و هدف‌گذاری از ارزش‌های اساسی افق دیدمان برای حضور کودکان در اردوهای خارج از مجموعه است. ما در اصل توانمندی، باور داریم مرزی برای محدود کردن توانایی های انسانی وجود ندارد. در اصل سلامتی، باید اقدامات اصلاحی برای بازیابی سلامتی افراد صورت گیرد.
اصل هدف گذاری یعنی درگیری کودکان در سطوح دانش، مهارت، نگرش.
 خودیادگیرندگی اصلی است که کودک برای بار نخست یادگیری عمیق اش را در بستر زندگی شکل می دهد و سپس در تمام طول عمر برای مواجهه با موقعیت و شرایط ناشناخته آینده آماده می‌شود.در اردوها با توجه به اصل نشاط می خواهیم کودکانمان با شادی واقعی که اکتشاف، یادگیری و حس تحیر است، آشنا شوند. از ویژگی های لذت بخش اصیل، آگاهی به نقش سازنده و پالاینده رنج و سختی است.با تمرین تاب آوری، کودکان ما می آموزند تا خود را با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی ترمیم کرده و به تعادل در سطح بالاتر برساند. و همه این اصول را زیر مجموعه اصل جامعه نگری بردیم تا تمامی ابعاد شخصیتی و مهارتی به موازات یکدیگر تقویت شده و رشد یابند.