اردو به باغ کتاب

روزی از روزهای آذرماه همراه کودکان به اردوی باغ کتاب رفتیم. تجربه‌ی سوار شدن اتوبوس بسیار هیجان‌انگیز بود. به باغ کتاب رسیدیم و در میان بخش‌ها و ردیف‌های کتاب‌ها سیر کردیم. کودکان هرکدام به انتخاب خودشان کتاب‌هایی انتخاب کردند. خودشان با پولی که به همراه داشتند در بخش صندوق با مفهوم حساب و کتاب هم آشنا شدند؛ و در نهایت تجربه شیرین خرید مستقلانه کتاب رقم خورد.

اردو به باغ کتاب برای کودکان
باغ کتاب - خرید کتاب
تجربه کودک از خرید کتاب - اردو
اردو باغ کتاب
کودکان و کتاب ها