برگزاری چهارمین دوره رشد و تکامل جنسی کودکان

کودکان از‌ دو سالگی به آموزش مستقیم و غیر مستقیم در‌ حوزه سلامت و مراقبت جنسی نیاز دارند. معمولا زمان آن از طرف خود کودکان به مراقبین اعلام می‌شود. یعنی معمولا کودکان در هنگام قرار گرفتن در موقعیت خاص، سوالاتی می‌پرسند که شرایط آموزش‌های لازم جهت مسائل جنسی را برای مراقبین فراهم می‌کنند. اساس تربیت جنسی کودکان در بستر خانواده بوده است…

کارگاه تربیت جنسی کودک در پردیس سلاله
کارگاه رشد و آگاهی جنسی