جشن محصول پردیس سلاله

پردیس سلاله، درختی است که هر سال به بار می‌نشیند و میوه‌هایش که کودکانش هستند را در بهار، آماده‌ی ورود به مرحله‌ی جدیدی از زندگی می‌کند. میوه‌هایی متفاوت از طعم‌ها و رنگ‌ها ‌و شکل‌های مختلف. شاخه‌هایش که مربیانش هستند هر سال تنومندتر می‌شوند و هرسال بهار، پختگی میوه‌هایش را به نمایش می‌گذارد. آنها دستی به سر و روی خود می‌کشند و با سرود و نمایش و هرآنچه که فراگرفته‌اند راهی می‌شوند. امسال این برداشت در خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد و کام ما با به ثمر نشستن کودکان پیش دبستانی پردیس سلاله شیرین شد.
این مراسم با حضور مربیان، کودکان و پدران و مادرانشان برگزار شد که در این مراسم اجرای سرود صبحگاهی به صورت دسته جمعی و نمایش گروهی آنها را شاهد بودیم.
به کودکان مهیاشده برای مدرسه یادگاری‌هایی اهدا شد و این مراسم با پذیرائی از مهمانان به پایان رسید.
درخت سلاله با کوله باری از تجربه آماده‌تر‌ از هر سال برای دوباره به ثمر نشستن شده است.

جشن محصول - فارغ التحصیلی از پیش دبستانی
جشن محصول پیش دبستانی
جشن محصول پیش دبستانی سلاله
فارغ التحصیلی- جشن محصول
فارغ التحصیلی و جشن محصول
جشن پایان پیش دبستانی
جشن محصول با حضور والدین
جشن محصول کودکان در سلاله
جشن محصول پیش دبستانی پردیس سلاله