راهنمای تربیت اثربخش

پدر و مادر اثربخش بودن یکی از لذت‌بخش‌ترین و در عین حال دشوارترین کارهای زندگی است. کتاب‌ها، روزنامه‌ها و مجلات و تلویزیون، هر روز نظریات متضادی را در زمینه کودک‌پروری تبلیغ و معرفی می‌کنند. پدر و مادرها، دوستان، بستگان و زن و شوهرها نیز نظریات خود را دارند. برنامه استپ یا آموزش نظام‌مند تربیت اثربخش، رویکردی عملی در زمینه پرورش کودکان محسوب می‌شود. نگارنده در کتاب حاضر شما را با فلسفه کودک‌پروری و نظرات پدر و مادرانی که این برنامه را اثربخش می‌داند، آشنا می‌کند. عناوین فصول کتاب عبارت است از: درک خودتان و فرزندتان؛ فهم باورها و احساسات؛ دلگرمی دادن به فرزندتان و خودتان؛ گوش دادن و صحبت کردن با فرزندتان؛ واداشتن کودکان به همکاری؛ تربیت معقول؛ و انتخاب روش.