جشن روز پدر

پدر!

من نبودم و تو بودی
با تمام بودنت که به پایم نثار کردی، هر لحظه را زندگی می‌کنم…روزت مبارک!
در پردیس سلاله میزبان پدران عزیز بودیم، تا در کنار کودکان قدردان زحماتشان باشیم و این روز را جشن بگیریم.
فعالیت‌های مختلف و نمادین که نشانه حمایت پدر و نقش پدر در خانواده است را باهم انجام دادیم. 
پدران از خاطرات روز اول تولد کودکان گفتند… بغض کردیم و پر از احساس شدیم. شنیدیم که دوباره متولد شدند، شنیدیم که تماما دوباره کودک شدند، شنیدیم زندگی‌شان متحول شد و مزه پدر بودن را منتقل کردند…

روز پدر در پردیس سلاله
روز پدر با کودکان
تجربه روز پدر در مهدکودک پردیس سلاله
قدردانی از پدران در مهدکودک
فعالیت با پدر- در روز پدر
بازی کودک و پدر - روز پدر