روز کتاب و کتاب خوانی در پیش دبستانی پردیس سلاله

ما در پردیس سلاله، برنامه‌های متنوعی برای این روز ویژه داشتیم. به‌غیر از قصه‌خوانی و به امانت بردن کتاب، گروهی از ما به کتاب‌فروشی سری زدیم که هم داستان شنیدیم، در مورد احساسات و نحوه بروز هیجانات بیشتر یاد گرفتیم و هم کتاب خریدم. به همراه گروهی دیگر، در حیاط‌مان نمایشگاه کوچکی برپا کردیم تا کودکان با مفاهیم اقتصادی بیشتر آشنا شوند، همچنین بتوانند به سلیقه خودشان کتابی را انتخاب و خریداری کنند. کودکانمان در این روز مهربانی را هم تمرین کردند، از خانه کتاب‌هایی را به عنوان هدیه به مناطق محروم آورده بودند. باهم کادو کردیم، روبان زدیم، جمله‌ای به یادگار نوشتیم و آماده‌ی ارسال کردیم.

روز کتابخوانی در پردیس سلاله
اهدای کتاب در روز کتابخوانی
آشنایی کودکان با کتاب ها
کودکان و خرید کتاب
کادو کردن و اهدای کتاب توسط کودکان در پردیس سلاله
کودکان و آشنایی با کتاب و فرهنگ کتابخوانی