سال نو، حیاط نو

به مناسبت رسیدن سال نو، حال و هوای حیاط را تغییر دادیم تا با انرژی و حال خوش به استقبال بهار برویم.

دیوار صخره نوردی حیاط سلاله
حیاط بهاری سلاله
حیاط سلاله
بازی در حیاط