سنجش سلامت کودکان

توجه به سلامت روان ‌و جسم کودکان از جمله اصولی اساسی ما، در پیش‌دبستانی پردیس سلاله است.
به همین خاطر هر ساله سنجش سلامت کودکان در قسمت‌های مختلف انجام می‌پذیرد.
پایش مو، سنجش بینایی و شنوایی، معاینه دهان و دندان و سنجش اسکلتی-عضلانی توسط متخصصین صورت گرفت و‌ گزار‌ش‌ها به خانواده‌ های محترم ارسال شد.

سنجش دهان و دندان
سنجش سلامت دهان و دندان ها
سنجش شنوایی کودکان
سنجش شنوایی کودکان
سنجش سلامت گوش
سنجش سلامت گوش
سنجش سلامت دندان
سنجش سلامت دندان ها
سنجش سلامت کودکان
سنجش بینایی کودکان
سنجش بینایی
سنجش بینایی
سنجش وزن کودک
سنجش وزن و استخوان