پیش به سوی سال تحصیلی جدید در پردیس سلاله

ما سلاله‌ای ها در تب و تاب آماده‌سازی برای شروع مهر ماه هستیم…
ما فرزندان ایران را، در زمانه‌ای تربیت می‌کنیم که در آن، روند تغییر و تحول در همه‌ی عصره‌ها بسیار پرشتاب و پرتلاطم است. برپایه‌ی همین تحولات، سلاله دسته‌هایی مهم برای رسیدن به تعریف جامعی از سواد زندگی در زمانه‌ی جدید پیش رو قرار داده است: سواد ارتباطی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد بهداشتی و سلامتی، سواد مالی و اقتصادی

با نگاه به سواد و تلاش برای محقق کردن آن در کودکان، صلاحیت‌هایی در فرزندان ما رشد خواهد کرد که امیدواریم کلیدی‌ترین شایستگی‌ها برای یادگیری در اختیار آن‌ها قرار داده شود.

شروع پیش دبستانی
شروع مدرسه در سلاله
شروه سال تحصیلی در پردیس سلاله
سال تحصیلی جدید