عکاسی نوروزی از کودکان و خانواده‌های پردیس سلاله

در پیش دبستانی پردیس سلاله، عکاسی خانوادگی نوروزی به پا بود.
به بهانه شروع سال جدید قابی فراهم کردیم، تا کودکی و لحظه‌ها و خاطراتش در یادها ثبت شود.
باوجود روزهای برفی، عکاسی با استقبال خوبی روبه‌رو شد و یک روز هم تمدید شد.

عکاسی نوروزی کودک
عکاسی عید
عکاسی از کودکان