مانور زلزله در پردیس سلاله

آشنایی با پدیده زلزله، درک علت وقوع آن و شناخت حوادث احتمالی ناشی از زلزله به کودکان کمک می کند که این پدیده را بشناسند و  آمادگی لازم برای مواجهه صحیح با آن را داشته باشند. به همین منظور ما در پردیس سلاله مانور زلزله را برنامه ریزی و اجرا کردیم، تصاویر و بخشی از این مانور را در ادامه مشاهده می کنیم:

بچه ها ما وقتی خسته میشیم، چکار می کنیم؟ 

می خوابیم، کش و قوس میایم، استراحت می کنیم و…

زمین هم یه موقع هایی که میخواد خستگیشو دربکنه، تکون میخوره، خودشو کش و قوس میده دستاشو جا به جا میکنه، کوه هاشو جا به جا میکنه برای همین وقتی میخواد خستگیشو درمیکنه زیر پای ما میلرزه…

وقتی زمین زیر پامون میلرزه لازمه ما مواظب خودمون باشیم و بریم جاهای امن قایم بشیم! کجاها؟ چجوری؟

مثلا زیر میز بریم و پایه های میز رو با دستامون بگیریم، گوشه ی دیوارهای محکم وایسیم و حواسمون باشه از تابلوها، ساعت و کمدهایی که ممکنه وقتی زمین تکون میخوره بیوفتن روی سرمون دور شیم

نزدیک پنجره ها نریم

دستامونو روی سرمون بزاریم و دولا بشیم رو زمین و مثل لاک پشت سر و پامونو جمع کنیم تو دلمون تا وقتی خستگی زمین درمیاد آسیب نبینیم!