اردوی بازدید از موزه کودک ایرانک

ما با کودکانمان با ذوق و شوق زیادی به موزه‌ی کودک ایرانک رفتیم. از روز قبل هم همراهمون یک دفترچه بود که درست کرده بودیم تا خوب موزه‌ را مشاهده کنیم و هر چیزی که دیدیم رو داخلش نقاشی بکشیم. حسابی گوشامون و چشمامون رو تیز کرده بودیم. وقتی وارد موزه شدیم یه آقایی مارو با قصه‌‌های ایران باستان آشنا کردند. بعد هم برامون قصه‌ی بزی و نخل خرما رو تعریف کردند. رفتیم به دوران قدیم و باکمک هم تربچه ای را از خاک بیرون اوردیم و بعد به شهر فرهنگ رفتیم و نقاشی های  آن را دیدیم و حتی با وسایل چوبی و قدیمی اسباب بازی ها بازی کردیم و خوش گذراندیم. با اسکوتر چوبی، فرفره چوبی که وسایل بازی کودکان ایران باستان بود آشنا شدیم و بازی کردیم. سپس به نمایش سایه‌بازی و عروسک های دستی رفتیم و نمایش اجرا کردیم. در آخر باهمدیگر همخوانی شعرهای قدیمی کودکانه را داشتیم و نمایشی را با همراهی مربیان انجام دادیم.
 
موزه کودک
موزه کودک ایوانک
بازدید از موزه کودک ایوانک
حضور کودکان در موزه ایوانک
کودکان در موزه
بازی کودکان در موزه ایوانک
بازدید از بخش های مختلف موزه ایوانک
موزه ایوانک