جلسه نقشه راه با والدین

نقشه راه با والدین
جلسه با والدین- نقشه راه سلاله
جلسه با والدین پیش از شروع پیش دبستانی

در هفته قبل از شروع ترم تابستانه کودکانمان، جلسه‌ای با عنوان نقشه راه با حضور والدین سلاله‌ای داشتیم.
در این جلسه دیداری تازه کردیم و به بررسی اهداف، چشم‌اندازها و مسیر مشترک پیش روی‌مان پرداختیم.
از سالی که گذشت گفتیم و سالی که قرار است کنار هم باشیم.
با هم از جزئیات نکات آموزشی و اجرایی گفتیم و به صحبت در مورد قرارمدارهای والدانه پرداختیم که با همسویی هر چه بیشتر خانه و مدرسه بتوانیم لحظه‌های شادتر و باکیفیت‌تری برای کودکانمان بسازیم.
همچنین شنوایی نکات و دغدغه‌های والدین بودیم.
هم‌چنین با بخشی از کلاس‌ها و روند بازی‌ها به همراه هم آشنا شدیم.
در پایان این جلسه که نخستین آشنایی بعد از جلسات مصاحبه بود با عزمی راسخ‌تر و قلبی مشتاق‌تر به استقبال شروع ترم نشستیم.

جلسه نقشه راه
جلسه قبل از شروع ترم تابستان
جلسه پیش از ترم - نقشه راه سلاله
قرارهای پیش از ترم

نقشه راه مهر ماه با والدین:

جلسه نقشه راه مهر ماه
نقشه راه مهر
نقشه مهر با والدین