پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس

در این کتاب ۴۰ روش و اقدام بنیادین برای پرورش فرزندان شاد و دارای اعتماد به نفس به شکلی ملموس و عینی در اختیار شما قرار می‌گیرد. هر فصل عنوان جذاب و مناسبی دارد و در آن، ابتدا دانش و اطلاعات لازم در یک مورد خاص و مهم در حوزه فرزندپروری به شما منتقل می‌گردد و در ادامه، از طریق ذکر مثال‌های عینی و تمرین‌های واضح، به شما کمک می‌کند تا در مسیر فرزندپروری موفق، گامی مفید و اساسی بردارید و با این کار هم به خوشبختی فرزندتان کمک کنید و هم به سمت رضایت بیش‌تر از پدر یا مادر بودن خود، پیش بروید. بی شک مطالعه این کتاب می‌تواند در خصوص فرزندپروری شما، تحول اساسی ایجاد کند و به جد، شما را به سمت ایفای نقش یک پدر یا مادر خوب و پرورش‌دهنده خوبی‌ها، سوق دهد.