پیمایش بهاری

ارتباط با طبیعت، به کودکان این فرصت را می‌دهد تا بر احساسات خود کنترل بیشتری داشته  و قدرت تصمیم‌گیری در آن‌ها بالا برود.
با هدف انس بیشتر با طبیعت، همراه با کودکان پیش ۲ به اردوی کلکچال رفتیم.
پس از پیمایش مسیری پر از شکوفه‌های بهاری، صدای پای آب را شنیدیم. رودخانه‌ای زلال در دل طبیعت، جلوی روی ما بود. زیراندازهای‌مان را درحالی که نسیمی خنک، موهای‌مان را نوازش می‌کرد، کنار رود پهن کردیم و در کنار هم مهیای آماده کردن صبحانه شدیم.
با کمک هم، رب گوجه در ماهی‌تابه تفت دادیم و تخم‌مرغ‌ها را یکی یکی در آن شکستیم. املت خوشمزه‌ی ما حاضر شده بود.
کنار خنکای رودخانه، لقمه‌های‌مان را خوردیم و درحالی که دوستی‌های‌مان، گرم‌تر و عمیق‌تر می‌شد.

اردوی کلکچال
پیمایش بهاری کودکان
طبیعت گردی در بهار
طبیهت بهار - مهدکودک در تهران
اردوی طبیعت گردی در بهار
کودکان و طبیعت