پیمایش پاییزی

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش. 

باغ بی برگی سازِ او باران، سرودش باد جامه اش شولای عریانی‌ست ور جز، اینش جامه ای باید بافته بس شعله ی زرتار پودش باد… پادشاه فصل ها، پاییز..

اولین پیمایش سال تحصیلی را هم‌قدم باهم آغاز کردیم…

آشنایی کودکان با فصل پاییز
پیمایش در پاییز با پردیس سلاله
پیاده روی کودکان در پاییز
پیمایش پاییزی