چه‌کار کنم اگر وسواس دارم

اختلال وسواسی ـ اجباری (OCD)، چیزی بیشتر از دست شستن ساده است. این بیماری، مربوط به افکار است و پیوسته به ذهن کودک فشار می‌آورد و او را می‌ترساند و مزاحمش می‌شود. این بیماری یک رفتار دفاعی است که فرد برای کاهش خطر انجام می‌دهد، یک واکنش به احساس «‌درست نبودن اوضاع» است. کودک نگران است و مدام سؤال می‌پرسد. سؤالاتی در مورد امنیت و سلامت، سؤالاتی برای کسب اطمینان‌خاطر، سؤالاتی که شما را دیوانه می‌کند، سؤالاتی که قلبتان را می‌شکند. علت اختلال وسواسی‌ـ اجباری وجود نا‌هنجاری در مواد شیمیایی مغز است و به کارهایی که شما یا فرزندتان انجام داده‌اید مربوط نمی‌شود. این بیماری با وجود عجیب بودن، خیلی رایج است و اگرچه‌ سرسخت جلوه می‌کند، اما درمان‌پذیر است. ن کتاب به بچه‌ها و والدینشان، راهبردهای شناختی ـ رفتاری را برای غلبه بر اختلال وسواسی ـ اجباری می‌آموزد. مطالب با بیانی طنزآمیز و آرامش‌بخش، درک جدیدی از این اختلال، در بچه‌ها و والدینشان ایجاد می‌کند و به‌‌ همان میزان مهارت‌هایی به ایشان می‌آموزد تا مشکلشان را تحت کنترل بگیرند.