شروع کلاس های تابستانی پردیس سلاله

برای ثبت نام، اطلاعات خود را در سامانه  res.pardis-solaleh.ir  ثبت نمایید.

اسکیت کودکان
کلاس بازی - اخبار و کودکان
کاراته کودکان
کلاس لگو در سلاله
کلاس کاراته کودک - ثبت نام کلاس کاراته کودکان

 

 

شروع کلاس های کاراته برای کودکان 

این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه  طی دوره ۸ جلسه ای برگزار می شود.

کلاس اسکیت برای کودکان - کلاس تابستانی سلاله

 

 

 

شروع کلاس های اسکیت برای کودکان 

این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه  طی دوره ۸ جلسه ای برگزار می شود.

کلاس زبان انگلیسی کودک - پردیس سلاله

 

 

 

شروع کلاس های زبان انگلیسی برای کودکان 

این کلاس در روزهای شنبه و چهار شنبه  طی دوره ۸ جلسه ای برگزار می شود.

کلاس های تابستانی - بازی و ورزش در سلاله

 

 

 

شروع کلاس های بازی و ورزش برای کودکان 

این کلاس در روزهای شنبه و چهار شنبه  طی دوره ۸ جلسه ای برگزار می شود.

داستانک عروسکی - کلاس تابستانی کودکان

 

 

 

شروع کلاس داستانک عروسکی

عروسک سازی، داستان سازی به همراه نمایش

این کلاس در روزهای چهارشنبه  طی دوره ۵ جلسه ای برگزار می شود.

کلاس تابستانی کودکان - کلاس شاهنامه

 

 

 

 

شروع کلاس قصه های شاهنامه

این کلاس در روزهای یکشنبه  طی دوره ۵ جلسه ای برگزار می شود.