مربی

با لجبازی کودک چه کنیم؟

لجبازی کودک

دکتر راچس توضیح می‌دهد: «کودکان در این سن دستخوش تغییرات رشدی زیادی می‌شوند که باعث می‌شود این‌گونه رفتار کنند، و این بدان معنا نیست ... ادامه مطلب